کلیپ صوتی ولایت فقیه و مشکلات جامعه-حجت الاسلام پناهیان

ببینید که تحت مراقبت هستید؛ نامه اعمال ما می رود پیش امام زمان- سلام الله علیه- هفته ای دو دفعه به حسب روایت... من خوف این را دارم که کاری، ما بکنیم که امام زمان- سلام الله علیه- پیش خدا شرمنده بشود، این ها شیعه های تو هستند دارند این کار را می کنند. نکند که خدای نخواسته از من و شما و سایر دوستان ما و سایر دوستان امام زمان- سلام الله علیه- یک وقت چیزی صادر بشود که موجب افسردگی امام زمان-سلام الله علیه- بشود.

امام خمینی ره

کلیپ صوتی ولایت فقیه و مشکلات جامعه-حجت الاسلام پناهیان

کلیپ صوتی ولایت فقیه و مشکلات جامعه-حجت الاسلام پناهیان

عموم مردم چرا علی را تنها می گذاشتن ؟ امیر المومنین کار هایی را می کرد که مردم دلیل آن را نمی دانستند خوارج یکی از حرف هایی را که می زدند این بود که یا علی تو می دانستی که ما اشتباه کردیم که گفتیم مذاکره با معاویه را بپذیر ؟ پس چرا حرف ما را گوش کردید؟!؟ آیا شما اکثرا از مردم نمی شنوید که ولی فقیه اگه مشکلات و میدونه حل کنه دیگه چرا حل نمی کنه؟؟؟

 

 

 

مطالب مرتبط