کلیپ معجزه فاو و شلمچه از دیدگاه امام خامنه ای

اولیاء خدا نمی خواهند در دنیا باشند. اینها در این عالم با اینکه پر از برکت است سیر نمی شوند. اینها از ترس معصیت و مکدر شدن قلب امام زمان (عج) و نارضایتی خدا نمی خواهند در دنیا بمانند و از مرگ هم هیچگاه نمی ترسند. اصلا اینها خودشان را برای آخرت ساخته اند.

آیت الله عبدالکریم حق شناس

کلیپ معجزه فاو و شلمچه از دیدگاه امام خامنه ای

مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای

 

نمی شود گفت معجزه فاو و معجزه شلمچه با نیروی آتش و ابزارهای جنگی به دست آمده است. با شهادت طلبی،، با عزم راسخ، با قدرت اراده انسانی، با اتکای به خدا، با ایمان، و تلفیق اینها با امکاناتی که در اختیار داشتند به وجود آمد.مطالب مرتبط