نواهنگ دشمن شناسی در کلام امام خامنه ای

راه یگانه برای سعادت دنیا و اخرت بندگی خدای بزرگ است. و بندگی در ترک معصیت است در اعتقادیات و عملیات. انچه را دانستیم عمل نماییم و انچه را که ندانستیم توقف و احتیاط نماییم تا معلوم شود

آیت الله بهجت

نواهنگ دشمن شناسی در کلام امام خامنه ای

امام خامنه ای و فرهنگ

امروز مؤثرترین سلاح بین‌‌المللى علیه دشمنان و مخالفین، سلاح تبلیغات است؛ سلاح ارتباطات رسانه‌‌اى است. امروز این قوى‌‌ترینِ سلاح است و از بمب اتم هم بدتر و خطرناکتر است..

 

 

امروز مؤثرترین سلاح بین‌‌المللى علیه دشمنان و مخالفین، سلاح تبلیغات است؛ سلاح ارتباطات رسانه‌‌اى است.

امروز این قوى‌‌ترینِ سلاح است و از بمب اتم هم بدتر و خطرناکتر است.

این سلاح دشمن را شما در بلواهاى بعد از انتخابات ندیدید؟ دشمن با همین سلاح، لحظه به لحظه، قضایاى ما را دنبال میکرد و به کسانى که اهل شیطنت بودند، رهنمود میداد.

«و انّ الشّیاطین لیوحون الى اولیائهم لیجادلوکم»؛(۴) دائم به اولیاء خودشان ایحاء میکردند.

خوب، این حضور دشمن است دیگر؛ حضور دشمن را از این واضح‌‌تر و روشن‌‌تر میشود فرض کرد.

۲/۷/۸۸

کاری از :قرارگاه سایبری تبیان لرستان