فایل صوتی "جایگاه ازدواج" از زبان امام خامنه ای

اولیاء خدا نمی خواهند در دنیا باشند. اینها در این عالم با اینکه پر از برکت است سیر نمی شوند. اینها از ترس معصیت و مکدر شدن قلب امام زمان (عج) و نارضایتی خدا نمی خواهند در دنیا بمانند و از مرگ هم هیچگاه نمی ترسند. اصلا اینها خودشان را برای آخرت ساخته اند.

آیت الله عبدالکریم حق شناس

فایل صوتی "جایگاه ازدواج" از زبان امام خامنه ای

امام خامنه ای

گزیده سخنان رهبر معظم انقلاب در سومین نشست راهبردی با موضوع «جنبه قدسی ازدواج را نباید از آن گرفت»

 

 

گرفتن جنبه قدسی ازدواج به کارهای زشتی ست که در جامعه ی ما رایج شده،این مهریه های سنگین ..

برگرفته از:انصار کلیپ