فایل صوتی "جایگاه ازدواج" از زبان امام خامنه ای

فایل صوتی "جایگاه ازدواج" از زبان امام خامنه ای

امام خامنه ای

گزیده سخنان رهبر معظم انقلاب در سومین نشست راهبردی با موضوع «جنبه قدسی ازدواج را نباید از آن گرفت»

 

 

گرفتن جنبه قدسی ازدواج به کارهای زشتی ست که در جامعه ی ما رایج شده،این مهریه های سنگین ..

برگرفته از:انصار کلیپ