دوری از قرآن؛کلیپ صوتی از بیانات امام خامنه ای

هر وقت غصه دار شدید، برای خودتان و برای همه مؤمنان و مؤمنات از زنده ها و مرده ها و آنهایی که بعدها خواهند آمد، استغفار کنید.
غصه دار که می شوید، گویا بدن تان چین می خورد و استغفار که می کنید، این چین ها باز می شود..

حاج محمد اسماعيل دولابي

دوری از قرآن؛کلیپ صوتی از بیانات امام خامنه ای

دوری از قرآن؛کلیپ صوتی از بیانات امام خامنه ای حفظه الله


"قرآن کریم" ما را هدایت می کند ، همه چیز را تعلیم داده است... باید آموخت و فهمید... مشکل بزرگ مسلمانان دنیا دوری از قرآن است...

کلیپ صوتی بسیار زیبای "دوری از قرآن" برگزیده ای از بیانات امام خامنه ای مد ظله العالیمطالب مرتبط