دوری از قرآن؛کلیپ صوتی از بیانات امام خامنه ای

دعا،مظهر بندگی در مقابل خداوند و برای تقویت روح عبودیت در انسان است، و این روح عبودیت و احساس بندگی در مقابل خداوند، همان چیزی است که انبیای الهی از اول تا آخر ، تربیت و تلاششان متوجه این نقطه بوده است که روح عبودیت را در انسان زنده کنند. سرچشمه ی همه ی فضائل انسانی و کارهای خیری که انسان ممکن است انجام بدهد - چه در حوزه ی شخصی،چه در حوزه ی اجتماعی و عمومی - همین احساس عبودیت در مقابل خداست . نقطه ی مقابل این احساس عبودیت ، خودبینی و خود خواهی و خود پرستی است، منیت است.                                                             

نایب امام زمان، امام خامنه ای

دوری از قرآن؛کلیپ صوتی از بیانات امام خامنه ای

دوری از قرآن؛کلیپ صوتی از بیانات امام خامنه ای حفظه الله


"قرآن کریم" ما را هدایت می کند ، همه چیز را تعلیم داده است... باید آموخت و فهمید... مشکل بزرگ مسلمانان دنیا دوری از قرآن است...

کلیپ صوتی بسیار زیبای "دوری از قرآن" برگزیده ای از بیانات امام خامنه ای مد ظله العالیمطالب مرتبط