دوری از قرآن؛کلیپ صوتی از بیانات امام خامنه ای

دوری از قرآن؛کلیپ صوتی از بیانات امام خامنه ای

دوری از قرآن؛کلیپ صوتی از بیانات امام خامنه ای حفظه الله


"قرآن کریم" ما را هدایت می کند ، همه چیز را تعلیم داده است... باید آموخت و فهمید... مشکل بزرگ مسلمانان دنیا دوری از قرآن است...

کلیپ صوتی بسیار زیبای "دوری از قرآن" برگزیده ای از بیانات امام خامنه ای مد ظله العالیمطالب مرتبط