وصیت نامه | شهید مصطفی ردانی پور

موت را که بپذیری، همه ی غم و غصه ها می رود و بی اثر می شود.
وقتی با حضرت عزرائیل رفیق شوی، غصه هایت کم می شود.
آمادگی موت خوب است، نه زود مردن. بعد از این آمادگی،
عمر دنیا بسیار پرارزش خواهد بود.
ذکر موت، دنیا را در نظر کوچک می کند و آخرت را بزرگ..

 حاج محمد اسماعيل دولابي

وصیت نامه | شهید مصطفی ردانی پور

وصیت نامه شهید ردانی پور دوستان عزیز!
تنها راه رسیدن به سعادت ترک محرمات و انجام واجبات است ، راه قرب به خدا همین است و بس...


 

« بسم الله الرحمن الرحیم »

 

ای ملت بدانید که امروز مسئولیت شما بزرگ و بارتان سنگین است و باید رسالتتان را  که پاسداری از خون شهیدان است را انجام دهید.

 

در راه خدا حرکت کردن سختی و رنج دارد. مانع زیاد است . با صبر و استقامت راه انبیاء را ادامه دهید که امروز جوانان ما با ریختن خونشان موانع راه را برداشته و برمیدارند و ما فردای قیامت در پیشگاه خدای تبارک و تعالی عذری نداریم.

 

دوستان عزیز!

تنها راه رسیدن به سعادت ترک محرمات و انجام واجبات است ، راه قرب به خدا همین است و بس...

 

منبع: کتاب پنجاه سال عبادت