وصیت نامه شهید سید مجتبی علمدار

اگر دنیا را خورشیدی روشن خواهد کرد،به این معنی نیست که ما تا آمدن آن خورشید نورانی در تاریکی بنشینیم. وجود مقدس امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف مصداق وعده الهی و لطف خدا بر انسانیت است. مردم باید روح انتظار را به تمام معنا در زندگی خود زنده کنند. امروز در نقطه ی مقابل تلاش دشمنان باید در جهت اعتماد و عمل و تبلیغ و تبیین حقیقت مهدویت حرکت کنیم.

نایب امام زمان، امام خامنه ای

وصیت نامه شهید سید مجتبی علمدار

 شهید علمدار

 

به دوستان و برادران عزیزم وصیت می کنم کاری نکنند که صدای غربت فرزند فاطمه سلام الله علیه ،مقام معظم رهبری ، که همان ناله ی غریبانه ی فاطمه سلام الله علیه خواهد بود به گوش برسد... 

 

اولین وصیت من به شما راجع به نماز است چون اولین چیزی که در قیامت به آن رسیدگی می کنند نماز است. پس سعی کنید در حد توانتان نمازهایتان را سر وقت بخوانید و قبل از شروع نماز از خداوند منان توفیق حضور قلب و خضوع و خشوع در نماز را طلب کنید.

 

به همه شما وصیت می کنم، همه شما که این صفحه را می خوانید ، قرآن را بیشتر بخوانید ، بیشتر بشناسید ، بیشتر عشق بورزید ، بیشتر معرفت به آن داشته باشید ، بیشتر دردهایتان را با قرآن درمان کنید ، سعی کنید قرآن انیس و مونستان باشد نه زینت دکورها و طاقچه های منزلتان شود ، بهتر است آن را زینت قلبتان کنید.

 

به دوستان و برادران عزیزم وصیت می کنم کاری نکنند که صدای غربت فرزند فاطمه سلام الله علیه ،مقام معظم رهبری ، که همان ناله ی غریبانه ی فاطمه سلام الله علیه خواهد بود به گوش برسد.

 

الحقیر سید مجتبی علمدار

منبع: کتاب" علمدار" زندگی نامه شهید سید مجتبی علمدار