یاد یاران شهید در کلام امیر شهیدان علی (ع)

اولیاء خدا نمی خواهند در دنیا باشند. اینها در این عالم با اینکه پر از برکت است سیر نمی شوند. اینها از ترس معصیت و مکدر شدن قلب امام زمان (عج) و نارضایتی خدا نمی خواهند در دنیا بمانند و از مرگ هم هیچگاه نمی ترسند. اصلا اینها خودشان را برای آخرت ساخته اند.

آیت الله عبدالکریم حق شناس

یاد یاران شهید در کلام امیر شهیدان علی (ع)

شهید امیر حاج امینی


آری! آن دسته از برادرانی که در جنگ ... خونشان ریخت ،هیچ زیان نکرده اند،گرچه امروز نیستند تا خوراکشان غم وغصه و نوشیدنی آنها خونابه دل باشد. به خدا سوگند! آنها خدا را ملاقات کردند و خدا آنها را در سرای امن خود جایگزین فرمود.

 

کجا هستند برادارن من که به راه حق رفتند و با حق در گذشتند؟

کجاست عمار؟

و کجاست پسر تیهان؟

و کجاست ذوالشهادتین؟

و کجایند همانند آنها از برادارنشان که پیمان جانبازی بستند و سرهایشان را برای ستمگران فرستادند؟

شهدای دفاع مقدس
دریغا!

ازبرادارنم که قرآن را خواندند،وبر اساس آن قضاوت کردند،در واجبات الهی اندیشه کرده و آنها  را بر پا داشتند .

الفت الهی را زنده و بدعت ها را نابود کردند وجهاد را پذیرفتند و به رهبر خود اطمینان داشته و از او پیروی کردند.

خطبه ۱۸۲*نهج البلاغه

برگرفته از وبلاگ: سرداران بی پلاک

مطالب مرتبط