هر زمان عصبانی شدی، برو قرآن بخوان

گاهي اوقات در ظاهر، تبليغات،تبليغات ديني است؛ حرف، حرف ديني است؛ شعار، شعار ديني است؛ اما در باطن، سكولاريسم است؛ جدائي دين از زندگي است؛ آنچه كه بر زبان جاري مي شود، در برنامه‌ريزي‌ها و درعمل دخالتي ندارد.ادعا مي كنيم، حرف مي زنيم، شعار مي دهيم؛ اما وقتي پاي عمل به ميان مي‌آيد، از آنچه كه شعار داديم، خبري نيست .. دچار سكولاريسمِ پنهان نشويم !

نایب امام زمان، امام خامنه ای

هر زمان عصبانی شدی، برو قرآن بخوان

شهید بروجردی

گفتم: یه روایتی هست که میگه:هر وقت فتنه ها شما رو احاطه کرد ، از قرآن تمسک بجویید .گفت: عجب چیز خوبی گفتی ، باریک الله..قرآنش رو باز کرد و شروع کرد به خوندن ..

 

 


دادستان جدید آدم درستی نبود

بروجردی باهاش کار داشت

پشت در دادستانی معطلش کرده بود

گفتم: یه روایتی هست که میگه:

هر وقت فتنه ها شما رو احاطه کرد ، از قرآن تمسک بجویید اصول کافی ج۲ص۴۵۹

گفت: عجب چیز خوبی گفتی ، باریک الله

قرآنش رو باز کرد و شروع کرد به خوندن

من راه رفتم ، او قرآن خوند

من بد و بیراه گفتم ، او قرآن خوند

گفتم: بلند شو تا بریم ، او قرآن خوند

گفتم : سه ساعته فرمانده عملیات کردستان رو پشت در معطل کرده

گفت: جوش نخور ، یه روایتی هست... شروع کرد همون روایت رو برا خودم گفتن

گفت: بشین قرآن بخون

گفتم: این آدم فکر میکنه کیه؟

گفت: قران بخون

عصبانی شده بودم ، گفتم: این یارو خیلی نامرده ، باید یه بلایی سرش آورد

گفت: بابا جون! بیا بشین قرآن بخون...

 

...

 بعدها باز بروجردی رو دیدم

گفت: آقا جون دستت درد نکنه

عجب روایتی یادم دادی

هر وقت ناراحت بودم می رفتم سراغ سیگار

اما با اون روایت سیگار رو ترک کردم...

 

                               خاطره ای از زندگی سردار شهید محمد بروجردی

                               منبع: یادگاران کتاب شهید بروجردی ، صفحه ۴۹

 چه کار خوبیه !

ما هم تو زندگیمون پیاده کنیم

هر وقت عصبانی شدیم بریم سراغ قرآن خوندن

بسم الله...

مطالب مرتبط