آیا پوتین آن بسیجی سه هزار میلیارد نمی ارزید؟؟

هر قدر در جوانی انسان مهذب شد،شد.اگر در جوانی خدای نخواسته مهذب نشد بسیار مشکل است که در زمان کهولت و پیری که اراده ضعف است و دشمن قوی.اراده انسان ضعیف می شود و جنود ابلیس در باطن انسان قوی  ممکن نیست، دیگر آن وقت  اگر هم ممکن باشد بسیار مشکل است.
از حالا به فکر باشید ،از جوانی باشید الان هر قدمی که شما بر می دارید رو به قبر است..

امام خمینی ره

آیا پوتین آن بسیجی سه هزار میلیارد نمی ارزید؟؟

خاطره ی شهیدی که روی مین پرید

گردان پشت میدون مین زمینگیر شد
چند نفر رفتن معبر باز کنن
15ساله بود
چند قدم که رفت برگشت
گفتند ترسیده!
پوتین هاشو داد به یکی از بچه ها و گفت:
" تازه از گردان گرفتم ، حیفه! بیت الماله! "
و پا برهنه رفت...
.
.
.
.
راستی ، سه هزار میلیارد تومن چند تا پوتینه ؟!

مطالب مرتبط