معرفی کتاب | مباني مديريت و فرهنگ‌سازي

از خدا بخواهيم و خودمان هم چشم مان را باز كنيم؛ كاري كنيم كه نتيجه انتخابات، يك گزينش خوب و همراه با صلاح و صرفه انقلاب و كشور باشد.ما كه مي خواهيم انتخاب كنيم، نگاه كنيم، حقيقتاً با معيارهايي كه معتقديم و بين همه ماها مشترك است، بسنجيم. در هر كسي كه اين معيارها را مشاهده كرديم، كوشش كنيم، تلاش كنيم، كار كنيم - كار سالم - كه انتخابات به سمت انتخاب يك چنين كسي برود.

نایب امام زمان، امام خامنه ای

معرفی کتاب | مباني مديريت و فرهنگ‌سازي

مباني مديريت و فرهنگ‌سازي

 

  كتاب حاضر الگوهاي رفتاري و مديريتي يكي از فرماندهان شهيد دوران دفاع‌مقدس مي‌باشد كه با عملكرد خود در سطوح مختلف فرماندهي و رهبري، توانسته است الگوي شايسته و جاويدان نيروهاي مسلح، بر اساس علايق و فرهنگ سازگار – الگويي سازماني – ما باشد.

 


نام كتاب: مباني مديريت و فرهنگ‌سازي
    با نگرشي نوين مبني بر الگوهاي رفتاري – مديريتي سرلشگر پاسدار شهيد مهدي زين‌الدين فرمانده لشگر پياده 17 علي‌بن ابيطالب«ع»
    تأليف: سرهنگ پاسدار احمد يارمحمدي – دكتر حسن زارعي متين
 ناشر: نشر روح – قم


 كتاب حاضر الگوهاي رفتاري و مديريتي يكي از فرماندهان شهيد دوران دفاع‌مقدس مي‌باشد كه با عملكرد خود در سطوح مختلف فرماندهي و رهبري، توانسته است الگوي شايسته و جاويدان نيروهاي مسلح، بر اساس علايق و فرهنگ سازگار – الگويي سازماني – ما باشد.


    اين كتاب از دو بخش و فصل‌هاي متعدد تشكيل شده است كه بخش اول آن (مباني مديريت و فرهنگ سازماني) شامل چهار فصل با عناوين زير مي‌باشد:
    1. مباني نظري مديريت، 2. نظريه‌هاي جديد سازمان و مديريت، 3. فرهنگ سازماني، 4. جهان‌بيني اسلامي و نقش آن در تبيين فرهنگ سازماني و الگوهاي مديريتي.
    هدف از تبيين مطالب فصل‌هاي اول و دوم اشاره به اين موضوع است كه بر اساس نظريه سيستم و رويكرد اقتضايي، شرايط بومي و فرهنگ عمومي هر كشور در چگونگي اعمال مديريت، تأثير مهمي دارند و نمي‌توان براي تمام شرايط و فرهنگ‌ها از شيوه‌هاي يكسان براي مديريت استفاده كرد.
    در فصل سوم همين بخش مباني فرهنگ سازماني، اهميت و نقش آن در مديريت و جنبه‌هاي مختلف سازمان توضيح داده شده است. و در فصل چهارم بر اساس نظريه اقتضايي بيان شده است كه در تبيين فرهنگ سازماني و الگوهاي رفتاري و همچنين چگونگي مديريت، جهان‌بيني و ايدئولوژي هر جامعه نقش اوليه دارد.
    در هر جامعه تبيين اصول و نظريه‌هاي مديريت بايد تابعي از جهان‌بيني حاكم در آن جامعه باشد. در مجموع هدف كلي بخش اول اين كتاب اين است كه در مديريت و تدوين متون بايد به فرهنگ سازماني و جهان‌بيني حاكم بر جامعه توجه كرد.
    اما بخش دوم كتاب (الگوهاي رفتاري – مديريتي شهيد زين‌الدين) در قالب پنج فصل تنظيم شده است كه در آن الگوهاي رفتاري و فرهنگ سازماني متناسب با جهان‌بيني حاكم در كشور مطرح مي‌شود و در اين راستا سعي شده است الگوها و شيوه‌هاي مديريتي يكي از مديران موفق و سرداران شهيد و ارزشمند دوران دفاع‌مقدس كه نحوه مديريت و موفقيت او زبانزد همه همرزمان او مي‌باشد مطرح مي‌گردد.
    در پايان كتاب فصلي تحت عنوان «اين فصل را با من بخوان» آورده شده است كه به زندگي‌نامه شهيد مهدي زين‌الدين از بدو تولد تا دوران طلايي دفاع‌مقدس پرداخته شده است و نيز عكس‌هايي از شهيد و خانواده شهيد كه بر زيبايي كتاب بسيار افزوده است.
    اين كتاب در 272 صفحه با شمارگان 5000 نسخه و با كيفيتي مناسب روانه بازار كتاب شده است. مطالعه آن را به عموم علاقه‌مندان خصوصاً نسل جوان و پرسشگر امروز توصيه مي‌نماييم.