کتاب الکترونیکی رقصی چنین میان میدانم آرزوست نوشته شهید چمران

ای عزیز علاج در این است که انسان که می خواهد علمش الهی باشد وارد هر علمی که شد مجاهده کند و با هر ریاضت و جدیتی شده قصد خود را تخلیص کند.
سرمایه نجات و سرچشمه فیوضات تخلیص نیت ونیت خالص است... در حدیث وارد است که کسی که اخلاص ورزد از برای خدا چهل صباح جاری گردد چشمه های حکمت از قلبش به زبانش.
پس ای عزیز در کارهای خود دقیق شو و از نفس خود در هر عمل حساب بکش و او را در برابر هر پیش آمدی استنطاق کن که آیا اقدامش در خیرات و امور شریفه برای چیست؟

امام خمینی ره

کتاب الکترونیکی رقصی چنین میان میدانم آرزوست نوشته شهید چمران

کتاب رقصی چنین میان میدانم آرزوست نوشته شهید مصطفی چمران

اي حسین! اي سرورم، من هم آمده ام تا در ركابت علیه كفر، ظلم و جهل بجنگم، با همه وجود آمده ام،تاسوعاست، گروهي بزرگ از یزیدیان با تانكها، توپها، زره پوشها، ما شین هاي زیاد و سربازان فراوان در حركتند . حق با باطل روبرو شده است . دشمن سیل آسا پیش می آید، و من مي خواهم مثل یكي از اصحاب تو در كربلا بجنگم. اي حسین ! در كربلا ، تو یكایك شهدا را در آغوش مي كشیدي، مي بوسیدي، وداع مي كردي، آیا ممكن است، هنگامي كه من نیز به خاك و خون خود مي غلطم، تو دست مهربان خود را بر قلب سوزان من بگذاري و عطش عشق مرا به تو و به خداي تو سیراب كني ؟

من از این دنیاي دون مي گریزم، از اختلافات، از تظاهرات، از خودنمایي ها، غرورها، خودخواهي ها، سفسطه ها، مغلطه ها، دروغ ها و تهمت ها، خسته شده ام ، احساس مي كنم كه این جهان جاي من نیست آن چه دیگران را خو شحال مي كند مرا سودي نمي رساند.

 

منبع : کانون گفتمان قرآن