کتاب الکترونیکی رقصی چنین میان میدانم آرزوست نوشته شهید چمران

 ما امام زمان (عج) را دوست می داریم، چون امیر نحل است؛امور ما مطلقا به وسیله او به ما می رسد؛ و او را پیغمبر (ص) برای ما امیر قرار داده، و پیغمبر را دوست داریم، چون خدا او را واسطه بین ما و خود قرار داده؛ و خدا را دوست داریم ، برای این که منبع همه خیرات است و وجود ممکنات، فیض اوست. پس کیمیای سعادت  یاد خداست.

آیت الله بهجت

کتاب الکترونیکی رقصی چنین میان میدانم آرزوست نوشته شهید چمران

کتاب رقصی چنین میان میدانم آرزوست نوشته شهید مصطفی چمران

اي حسین! اي سرورم، من هم آمده ام تا در ركابت علیه كفر، ظلم و جهل بجنگم، با همه وجود آمده ام،تاسوعاست، گروهي بزرگ از یزیدیان با تانكها، توپها، زره پوشها، ما شین هاي زیاد و سربازان فراوان در حركتند . حق با باطل روبرو شده است . دشمن سیل آسا پیش می آید، و من مي خواهم مثل یكي از اصحاب تو در كربلا بجنگم. اي حسین ! در كربلا ، تو یكایك شهدا را در آغوش مي كشیدي، مي بوسیدي، وداع مي كردي، آیا ممكن است، هنگامي كه من نیز به خاك و خون خود مي غلطم، تو دست مهربان خود را بر قلب سوزان من بگذاري و عطش عشق مرا به تو و به خداي تو سیراب كني ؟

من از این دنیاي دون مي گریزم، از اختلافات، از تظاهرات، از خودنمایي ها، غرورها، خودخواهي ها، سفسطه ها، مغلطه ها، دروغ ها و تهمت ها، خسته شده ام ، احساس مي كنم كه این جهان جاي من نیست آن چه دیگران را خو شحال مي كند مرا سودي نمي رساند.

 

منبع : کانون گفتمان قرآن