کتاب شهدا

ای عزیز علاج در این است که انسان که می خواهد علمش الهی باشد وارد هر علمی که شد مجاهده کند و با هر ریاضت و جدیتی شده قصد خود را تخلیص کند.
سرمایه نجات و سرچشمه فیوضات تخلیص نیت ونیت خالص است... در حدیث وارد است که کسی که اخلاص ورزد از برای خدا چهل صباح جاری گردد چشمه های حکمت از قلبش به زبانش.
پس ای عزیز در کارهای خود دقیق شو و از نفس خود در هر عمل حساب بکش و او را در برابر هر پیش آمدی استنطاق کن که آیا اقدامش در خیرات و امور شریفه برای چیست؟

امام خمینی ره

معرفی کتاب | مباني مديريت و فرهنگ‌سازي

مباني مديريت و فرهنگ‌سازي

 

  كتاب حاضر الگوهاي رفتاري و مديريتي يكي از فرماندهان شهيد دوران دفاع‌مقدس مي‌باشد كه با عملكرد خود در سطوح مختلف فرماندهي و رهبري، توانسته است الگوي شايسته و جاويدان نيروهاي مسلح، بر اساس علايق و فرهنگ سازگار – الگويي سازماني – ما باشد.

مطالعه بیشتر...

کتاب الکترونیکی لبنان نوشته شهید چمران

کتاب لبنان نوشته شهید مصطفی چمران

من از جبل عامل آمده ام، سرزمیني كه ابوذرغفاري، یار صدیق پیامبر بزرگ براي اولین بار اسلام راستین را به مردم آن منطقه تبلیغ كرد و مسجدي براي عبادت خدا بنا نمود كه هم اكنون در میس جبل به نام ابوذرغفاري معروف است . جبل عامل، سرزمین تشیع، سرزمین بهاءالدین عاملي و دانشمندان و متفكران بزرگي كه دنیا را منوَّر كرده اند .

مطالعه بیشتر...

کتاب الکترونیکی انسان و خدا نوشته شهید چمران

کتاب hنسان و خدا نوشته شهید مصطفی چمران

در شناخت انسان سه قسمت مهم و متمایز تشخیص مي دهیم: اول جسم، دوم نفس و سوم روح. در اكثر بحث ها ي فلسفي كه عده زیادي مطرح مي كنند انسان را به دو عامل تقسیم مي كنند، مي گویند قسمت مادي و قسمت معنوي یا قسمت مادي و قسمت روحي. ولي د ر این تجزیه و تحلیلي كه هم اكنون مطرح می كنم مي بینیم كه انسان به سه جزء تقسیم مي شود و نفس و روح باهم اختلاف كلي دارند، یك حقیقت نیستند، دو حقیقت هستند كه سعي مي كنم در این بحث این موضوع را براي شما روشن كنم ...

مطالعه بیشتر...

کتاب الکترونیکی کردستان نوشته شهید چمران

کتاب لبنان نوشته شهید مصطفی چمران

كردستان، نامي آشنا كه حوادث بيشماري را در طول تاریخ به دوش مي كشد، و زخمي كه بدست اربابان خارجي و نوكران پلیدشان مدت هاست بر پیكره اجتماع ما نشسته است و هر آنگاه كه استعمارگران نیازي به ایجاد فشار احساس كنند این اهرم فشار را به حركت آورده تا به نیّات پلید خود دست یابند .

مطالعه بیشتر...

کتاب الکترونیکی خدا بود و دیگر هیچ نبود نوشته شهید چمران

کتاب لبنان نوشته شهید مصطفی چمران

من تصمیم دارم كه از این به بعد آدم خوبى باشم، دست از گناهان بشویم، قلب خود را یكسره تسلیم خدا كنم، از دنیا و مافیها چشم بپوشم. تنها، آرى تنها لذت خویش را در آب دیده قرار دهم. من روزگار كودكى خود را در بزرگوارى و شرف و زهد و تقوى سپرى كرده ام. من آدم خوبى بوده ام، باید تصمیم بگیرم كه منِ بعد نیز خود را عوض كنم. حوادث روزگار آدمى را پخته مى كند و حتى گناهان مانند آتشى آدمى را می سوزاند

مطالعه بیشتر...

کتاب الکترونیکی رقصی چنین میان میدانم آرزوست نوشته شهید چمران

کتاب رقصی چنین میان میدانم آرزوست نوشته شهید مصطفی چمران

اي حسین! اي سرورم، من هم آمده ام تا در ركابت علیه كفر، ظلم و جهل بجنگم، با همه وجود آمده ام،تاسوعاست، گروهي بزرگ از یزیدیان با تانكها، توپها، زره پوشها، ما شین هاي زیاد و سربازان فراوان در حركتند . حق با باطل روبرو شده است . دشمن سیل آسا پیش می آید، و من مي خواهم مثل یكي از اصحاب تو در كربلا بجنگم. اي حسین ! در كربلا ، تو یكایك شهدا را در آغوش مي كشیدي، مي بوسیدي، وداع مي كردي، آیا ممكن است، هنگامي كه من نیز به خاك و خون خود مي غلطم، تو دست مهربان خود را بر قلب سوزان من بگذاري و عطش عشق مرا به تو و به خداي تو سیراب كني ؟

مطالعه بیشتر...

کتاب الکترونیکی بینش و نیایش نوشته شهید چمران

کتاب بینش و نیایش نوشته شهید مصطفی چمران

در خلال جنگ ما شاهد بوده ایم كه ده ها و صدها هزار جواني كه با شور و شوق به صحنه ها مي آیند با چه جانبازي سینه خود را سپر گلوله و خمپاره مي كنند و آرزوي شهادت دارند، مردان پیر و جوانان خردسال و زنان، كه گاهي با گریه و التما س خواستار اجازه هستند كه به جبهه بروند و به افتخار شهادت نایل آیند، یا پیرزناني كه حتي لقمه ناني را از فرزندان خود مي گیرند كه براي پشتیباني از رزمندگان به جبهه جنگ بفرستند . حتي عرب خوزستاني كه صدام به آنها دل بسته بود و فكر مي كرد كه با تحریك حس قومي و نژادي مي تواند آنها را به سمت خود جذب كند، ولي در عمل آنها هم وفاداري خود را نسبت به ایران ابراز د اشتند و از همه مزایایي كه صدام براي آنها مهیا كرده بود در گذشته و خانه و زندگي خود را رها كردند و آوارگي در اردوگاه هاي دور دست، و زندگي با فقر و محرومیت و دربه دري را، بر سلطه صدامیا ن ترجیح دادند و این درس عبرت بزرگي برا ي صدام و دیگران بود.

مطالعه بیشتر...