طرح قرآنی | ویژه کاروان های راهیان نور

گرچه انسان از موعظه دیگران بی نیاز نیست ،لکن موعظه ای که از درون انسان بر می خیزد بهترین موعظه است،چون هر کس به صفات و عیوب خود از همه آگاه تر است.
باید همت انسان این باشد که خود را محاسبه کند. اگر دیگران ما را محاسبه نکنند ، دلیل نمی شود که ما خود را محاسبه نکنیم . محاسبه،از لغزش های آینده انسان جلوگیری می کند.

نایب امام زمان، امام خامنه ای

طرح قرآنی | ویژه کاروان های راهیان نور

 قرائت قرآن

 

 یک طرح برای ارتباط بیشتر افراد با قرآن در تمام طول زندگی و خصوصا در طول اردو ارائه کنید. باید توجه شود که تلاوت صفحاتی در اردو و استفاده معنوی در همان لحظات هدف اساسی طرح نیست، بلکه هدف ایجاد رابطه بین افراد و قرآن است به نحوی که این انس پس از اردو هم حفظ شود .

 

طرح قرآنی برای اردوی راهیان نور


باید توجه شود که تلاوت صفحاتی در اردو و استفاده معنوی در همان لحظات هدف اساسی طرح نیست، بلکه هدف ایجاد رابطه بین افراد و قرآن است به نحوی که این انس پس از اردو هم حفظ شود .  
برای رسیدن به این هدف ، روی یک سوره ی خاص تمرکز خواهد شد.  

محاسن تمرکز روی یک سوره خاص :  
-حل نسبتاً کامل مشکل روخوانی که برای بسییاری از افراد جز اصلی ترین دلایل دوری از قرآن است .
-برنامه ریزی مدون و راحت برای پرداختن به ترجمه آیات  
-قابلیت اهدای تفسیر  همان آیات به شرکت کنندگان که در صورت پراکنده خوانی این امکان مقدور نیست.
-ایجاد انس با یک سوره، در کوتاه مدت ممکن است اما همین کار برای کل قرآن سخت حاصل می شود. 
 
اجرا : 
-در جلسات توجیهیِ شرکت کنندگان باید روی همراه داشتن قرآن (ترجیحا جیبی) تاکید شود.
-فایل صوتی تلاوت سوره آماده و ابتدای اردو در اختیار راهیان قرار گیرد.
-کتاب تفسیر نور استاد قرائتی تهیه و به همراه هدایای فرهنگی در اختیار شرکت کنندگان قرار گیرد.
-حدالمقدور تلاوت آیات توسط افراد ماهر (مسلط به تجوید و دارای صوت و لحن زیبا) انجام گیرد.
 
به عنوان مثال یک پیشنهاد برای نحوه ی اجرای برنامه به صورت زیر است :
-تلاوت سه صفحه از سوره یاسین در هر مرحله  
-پس از تلاوت ، ترجمه و تفسیر نصف صفحه ای توسط روحانی کاروان انجام شود.
-در صورت عدم وجود روحانی، می توان از افراد نسبتا آشنا به مفاهیم قرآنی استفاده کرد
- برای جذاب تر شدن برنامه از مشارکت راهیان هم استفاده شود خصوصا در بحث تفسیر آیات
-تعداد دفعات تلاوت و تفسیر در هر روز، حداقل یک بار در روز (در صورت امکان ) باشد اما در صورت ابراز علاقه شرکت کنندگان ....
 
سوره مورد نظر :  
-پیشنهاد اولیه برای سوره مورد نظر، سوره مبارکه یاسین می باشد به دلایل زیر:
-سوره مبارکه یاسین 5 صفحه است به همین خاطر تعداد صفحات نه زیاد و نه کم است.
-از لحاظ محتوایی سوره مبارکه یاسین چکیده ای از مفاهیم قرآن را در خود جای داده است.
-این سوره ظاهرا آیات سخت از لحاظ روخوانی و تفسیر ندارد.
 
 * امکان برگزاری مسابقه از نکات تفسیری این سوره هم هست.

ختم قرآن گروهی
روز اول= نفر اول صفحات1و2 قرائت می کند و نفر دوم صفحات3و4 قرائت ...... نفر آخر دوصفحه آخر قرآن روز دوم=نفر اول صفحه3و4 و نفر دوم صفحه5و 6 .... نفرآخر صفحات 1و2
بهتر یه جدول برای این کار درست کنید و آن را به بچه ها بدهید

(در هویزه پس از نماز صبح فرصت مناسبی برای اجرای طرح قرآنی است. ضمناً اگر افراد دسته جمعی هرکدام یک آیه را بخوانند بهتر است بعضی مواقع)

 

با تشکر از نه دی هشتاد و هشت