چرا مختار ؟!

  در تعبـديـات، كـوه كنـدن از مـا نخـواستـه انـد، سخـت تـرينش نمـاز شب خـواندن است كـه در حقيقت، تغيير وقـت خـواب است نه اصـل بي خـوابـي بلكـه نيـم ساعـت زودتـر بخـواب تـا نيـم سـاعت زودتـر بيـدار شـوي.

آيت الله بهجت

چرا مختار ؟!

به هزار و یک دلیل موافق مجموعه مختار هستیم؟

چرا که ما به تماشای زندگی مختار و تفکر در احوالات او نیازمندتریم تا زندگی صالحانی مانند: مالک اشتر و یا میثم تمار! چرا؟

چون در میان ما آدم هایی که تکلیفشان با خودشان و دینشان روشن باشد (افرادی مانند مالک اشتر یا میثم یا ...) کمتر یافت می شود و ...

چون در میان ما آدم هایی که تکلیفشان با خودشان و دینشان روشن باشد (افرادی مانند مالک اشتر یا میثم یا ...) کمتر یافت می شود و اگر یافت شوند، اهل تماشای سیما نیستند و نیازی هم به آن ندارند.

این جماعت کاملا مثبت و سفید، به فرمایش قرآن، رسول خدا را اسوه حسنه خود قرار داده اند و در آسمانی سیر می کنند که ما آدم های معمولی را فعلا به آن راه نیست!

از آن سو جماعتی سیاه و کاملا منفی هم که تکلیفشان حداقل با خودشان و شهوتشان و دنیاشان روشن است! آنها هم اهل تماشای سیمای جمهوری اسلامی نیستند!

می ماند آدم هایی متحیر بین دین و دنیا و جماعت سرگردان میان عقل و شهوت!

آدم هایی که خاکستری اند و اگر روزی عقلشان بخواهد مثبت باشند، لحظه ای دیگر منفی می شوند، چون دلشان هوس کرده است!

تماشای مختارنامه می تواند بعضی خاکستری های همیشه بر سر دوراهی مانده را برای لحظاتی هم که شده وادار به تفکر کند!

ما که مرد کربلایی بودن و عاشورایی شدن نیستیم!

ما که از امام حسین علیه السلام و عاشورا و محرم بیشتر طرفدار هیئت و آداب و رسومش هستیم تا حق طلبی اش!

برای جا ماندگانی مثل ما که شاهد رفتن میثم ها و مسلم ها و حبیب های دورانمان بودیم و حتی از زهیرهای معاصر هم عقب افتاده ایم،

 

نسخه ای مفید تر از مختار پیدا نمی شود.