چرا اینقدر گناه کردی؟

اگــر امر بـه معروف هم می خواهی بکنــی خیلی آهستــه ،
مثل آینــه باش . آینــه داد نمی زنــد یقه ات بَــد است.
وقتـی روبــروی آینــه می ایستی جیــغ نمی کشد
بگویــد چــرا موی سرت اینجوری است ؟
خیلی سکوت محض است، آهستــه هیـچ کس خبــر دار نیست،
جز تــو و آینــه ...

علامه حسن زاده آملی

چرا اینقدر گناه کردی؟

چرا اینقدر گناه کردی؟

چقدر از قلبمون رو برا خدا میدونیم ؟

چرا اینقدر گناه کردی؟

بندگی کردن یعنی اینکه تمام وجودت با خدا و به خاطر او وبرای رضای او و در راه او باشد و... آیا ما بندگی مولایمان را می کنیم؟


مطالب مرتبط