کلیپ تصویری نصایح اخلاقی امام خامنه ای به بسیجیان

تعقل و تفکر کنید تا خودتان را ببینید و خدا را بشناسید. با تفکر و تعقل گمشده ات را می یابی. گمشده در واقع خودت هستی. اگر درست نگاه کنی در نفست خدا را خواهی دید. خداوند در همه ذرات وجودت حضور دارد. اصلا گویی خود توست.

حاج محمد اسماعیل دولابی

کلیپ تصویری نصایح اخلاقی امام خامنه ای به بسیجیان

امام خامنه ای

یکی از نیازهای عمده شما مسئله اخلاق و معنویته ... جوانان بسیجی ما جوانان خوبی هستند ، اما خوبی مراتبی داره ، هیچ وقت برای خوب بودن و خوب شدن حد نشناسید ... با هم دیگه که هستید در محیطهای گوناگون سعی کنید به دینداری و معنویت یکدیگر کمک کنید

 

مطالب مرتبط