کلیپ تصویری لبیک یا حسین سید حسن نصرالله

بدان که علاج این خطیئه عظیمه (غیبت) چون خطیئات دیگر به علم نافع و عمل توان کرد. اما علم پس چنین است که انسان تفکر کند در فایده این عمل و آن را مقایسه کند با نتایج سود و ثمرات زشتی که دارد. سپس آن را در میزان عقل گذاشته و از آن نتیجه گیرد. البته انسان با خود دشمنی ندارد و تمام معاصی از روی جهالت و نادانی و غفلت از خود گناه و نتایج آن از او سر می زند. تنها فایده خیالی آن، این است که انسان به قدر چند دقیقه از روی شهوت نفسانی سخن می گوید.

امام خمینی ره

کلیپ تصویری لبیک یا حسین سید حسن نصرالله

لبیک یا حسین

لبیك یا حسین(ع) یعنی اینكه در صحنه نبرد همچنان حضور داشته باشید، هرچند كه یكه و تنها، هر چند كه مردم رهایت كنند و تنهایت بگذارند. هرچند كه به تو تهمت و برچسب زنند. هرچند كه تو را خوار شمارند

لبیك یا حسین(ع) آن است كه مادر، فرزند خود را به جبهه جنگ بفرستد و اگر به شهادت برسد و سر از تن او جدا شود و نزد مادر ببرند ، مادر سرفرزند دلبند خویش را در دامان خود نهد، خاك و خون را از چهره او بزداید و بگوید: من خشنود و راضی‌ام كه روی مرا در روز جزا نزد حضرت فاطمه زهرا(س) سفید گرداندی . این است مفهوم لبیك یا حسین(ع)

 

لینکهای دانلود

مطالب مرتبط