نماهنگ "فضیلت نماز اول وقت"|آیت الله بهجت

  زیارت مشهد اعظم ـ برای کسی که مجاور آنجاست ـ در هر روز،و رفتن به مساجد معظمه در حد امکان و همین طور سایر مساجد ،
همانا مومن در مسجد مانند ماهی درآب است!

آیت الله قاضی

نماهنگ "فضیلت نماز اول وقت"|آیت الله بهجت

نماز اول وقت آیت الله بهجتسؤال: اینکه حضرت آقای قاضی می فرمودند هرکس نماز اول وقت بخواند به مقام می رسد، آیا مرادشان نماز با حضور قلب است یا خیر؟

 

آیت الله بهجت در پاسخ این سوال،جوابی تکان دهنده می دهند که با هم در این نواهنگ می بینیم  و می شنویم ...