نماهنگ "فضیلت نماز اول وقت"|آیت الله بهجت

موت را که بپذیری، همه ی غم و غصه ها می رود و بی اثر می شود.
وقتی با حضرت عزرائیل رفیق شوی، غصه هایت کم می شود.
آمادگی موت خوب است، نه زود مردن. بعد از این آمادگی،
عمر دنیا بسیار پرارزش خواهد بود.
ذکر موت، دنیا را در نظر کوچک می کند و آخرت را بزرگ..

 حاج محمد اسماعيل دولابي

نماهنگ "فضیلت نماز اول وقت"|آیت الله بهجت

نماز اول وقت آیت الله بهجتسؤال: اینکه حضرت آقای قاضی می فرمودند هرکس نماز اول وقت بخواند به مقام می رسد، آیا مرادشان نماز با حضور قلب است یا خیر؟

 

آیت الله بهجت در پاسخ این سوال،جوابی تکان دهنده می دهند که با هم در این نواهنگ می بینیم  و می شنویم ...