نواهنگ سخنان پدرانه امام خمینی (ره) درباره تهذیب نفس

 خلوت شب را از دست مده و به حقیقت بگو الهی آمدم تا کامروا گردی. سخن و خوراک و خواب باید به قدر ضرورت باشد. نمی گویم مقدس نباش ؛ ولی مقدس عاقل باش .بسی بسی مباش که سخریه این و آن می شوی . فرزانه باش و دیوانه باش!خویشتن را تفویض به حق کن و او را  وکیل خود بگیر که تواناتر و داناتر و با وفاتر و مهربان تر و پاینده تر از او نخواهی یافت حسبنا الله و نعم الوکیل.   

علامه حسن زاده آملی

نواهنگ سخنان پدرانه امام خمینی (ره) درباره تهذیب نفس

تهذیب و امام خمینی

ما تا حالا راه نیافتادیم؛ 70 سالمون هست 80 سالمون هست ، راه نیافتادیم، هجرت تا حالا نکردیم... ما در زمین متوقف شدیم و باید راه بیافتیم. شما جوانان بهتر می توانید تهذیب نفس کنید ...

 

 

 

ما تا حالا راه نیافتادیم؛
70 سالمون هست 80 سالمون هست ، راه نیافتادیم،
هجرت تا حالا نکردیم...
ما در زمین متوقف شدیم و باید راه بیافتیم.
شما جوانان بهتر می توانید تهذیب نفس کنید
شما به ملکوت نزدیکترید تا پیرمردها
در شما ریشه های فساد کمتر شده .. هر روز بماند رشدش بیشتر می شود.

مطالب مرتبط