نواهنگ سخنان پدرانه امام خمینی (ره) درباره تهذیب نفس

خدا یک تار و یک تور و یک تیر دارد، با تار و تور و تیر خود آدم ها را جذب می کند.
تار خدا قرآن است.نغمه های قرآن آسمانی است خیلی ها از این طریق جذب می شوند.
خیلی ها را با تور جذب خودش می کند، مثل مراسم اعتکاف و مراسم ماه رمضان و شب قدر.
تیر خدا همان بارهای مشکلات است، غالب آدمها را از این طریق جذب خودش می کند اولیای خدا برای مشکلات لحظه شماری می کردند.

حاج محمد اسماعیل دولابی

نواهنگ سخنان پدرانه امام خمینی (ره) درباره تهذیب نفس

تهذیب و امام خمینی

ما تا حالا راه نیافتادیم؛ 70 سالمون هست 80 سالمون هست ، راه نیافتادیم، هجرت تا حالا نکردیم... ما در زمین متوقف شدیم و باید راه بیافتیم. شما جوانان بهتر می توانید تهذیب نفس کنید ...

 

 

 

ما تا حالا راه نیافتادیم؛
70 سالمون هست 80 سالمون هست ، راه نیافتادیم،
هجرت تا حالا نکردیم...
ما در زمین متوقف شدیم و باید راه بیافتیم.
شما جوانان بهتر می توانید تهذیب نفس کنید
شما به ملکوت نزدیکترید تا پیرمردها
در شما ریشه های فساد کمتر شده .. هر روز بماند رشدش بیشتر می شود.

مطالب مرتبط