کتاب الکترونیک حماسه حسینی-شهید مطهری


انسان اگر محبتش را در راه محبين خدا اعمال كند به نتيجه مي رسد. محبت آدمي را قرباني ميكند، مي كشد و شهيد ميكند. شهيد محبت سر و صدايي ندارد. کسي شمشيري نمي بيند، صدايي نمي شنود. محبت انسان را خيلي مخفي شهيــد ميكند؛ آن چنان مي كشد كه صدايي در نمي آيد.خون هم ندارد.

طوبای محبت - حاج محمد اسماعيل دولابي

کتاب الکترونیک حماسه حسینی-شهید مطهری

کتاب الکترونیک حماسه حسینی-شهید مطهری

"در قضیه کربلا چه قبل و چه بعد از آن ، نامه هاى زیادى مبادله شده است ، نامه هایی که میان امام و اهل کوفه مبادله شده است ، نامه هائى که میان امام و اهل بصره مبادله شده است ، نامه هائى که خود امام قبلا براى معاویه نوشته است ( از اینجا معلوم مى شود که امام خودش را براى قیامى بعد از معاویه آماده مى کرده است ) ، نامه هائى که خود دشمنان براى یکدیگر نوشته اند ، یزید براى ابن زیاد ، ابن زیاد براى یزید ، ابن زیاد براى عمر سعد ، عمر سعد براى ابن زیاد ، که متن همه اینها در تاریخ اسلام مضبوط است . لذا قضایاى کربلا ، قضایاى روشنى است و سراسر آن هم افتخار آمیز است . ولى ما چهره این حادثه تابناک تاریخى را تا این مقدار مشوه و بزرگترین خیانتها را به امام حسین علیه السلام کرده ایم که اگر امام حسین علیه السلام در عالم ظاهر بیاید و ببیند ، خواهد گفت که شما بکلى قیافه حادثه را تغییر داده اید .

 

مطالب مرتبط