کتاب الکترونیک در محضر علامه طباطبایی قدس سره

انتظار فرج معنایش این نیست که انسان بنشیند، دست به هیچ کاری نزند، هیچ اصلاحی را وجهه همت خود نکند، صرفا دل خوش کند به این که ما منتظر امام زمان علیه السلام هستیم. این که انتظار نیست. انتظار، انتظار چیست. انتظار دست قاهر قدرتمند الهی ملکوتی است که باید بیاید به وسیله خود همین انسانها، با کمک همین انسانها، سیطره ظلم را از بین ببرد و حق را غالب کند و عدل را در زندگی مردم حاکم کند و پرچم توحید را بلند کند، انسانها را بنده واقعی خدا بکند. آماده باید بود برای این کار.

نایب امام زمان، امام خامنه ای

کتاب الکترونیک در محضر علامه طباطبایی قدس سره

کتاب الکترونیک در محضر علامه طباطبایی قدس سره

موضوعاتی که در این پرسشها بدان پرداخته شده است از قرار زیر است :

خداشناسی و توحید آفرینش جهان و انسان و وسائط و عوالم دیگر ، جبر و اختیار و بدا و سر تفاوت قابلیتها ، وحی ، نبوت ، رسالت و امامت ،  شرایع و ادیان و تاریخ انبیاء گذشته ، رسول اکرم صلی الله علیه و آله مقامات معنوی و زندگانی ائمه علیهم السلام ، علم امام علیه السلام و عصمت انبیاء و اوصیاء ، مباحث علوم قرآنی ، مرگ و عالم برزخ ، معاد ...

 

مطالب مرتبط