کتاب الکترونیک شبهای پیشاور

 مسأله‌ى غدیر به معناى حاکمیت عدل، حاکمیت فضیلت و حاکمیت ولایت‌اللَّه است. اگر ما هم بخواهیم حقیقتاً از متمسکین به ولایت امیرالمؤمنین باشیم، باید خودمان و محیط زندگیمان را به عدل نزدیک کنیم.

نايب امام زمان، امام خامنه اي

کتاب الکترونیک شبهای پیشاور

کتاب الکترونیک شبهای پیشاور

پاسخهایی کوبنده به بسیاری از شبهات اهل سنت

از جمله پاسخ به سوالاتی در مورد : سکوت امیرالمومنین(ع) ، فدک ، تجمیع نماز ،

دست بسته نخواندن نماز ، علم غیب معصومین(ع) ، چرایی سجده بر تربت و ده ها سوال دیگر

 

مطالب مرتبط