کتاب الکترونیک شبهای پیشاور

ماه رجب است، ماه عبادت است، ماه توسل به پروردگار است، ماه تضرع است؛ و در این راه، ماه تشبه به امیرالمؤمنین است. با خدا ارتباطمان را قوى كنیم تا در میدانهاى زندگى بتوانیم با اراده‌ى محكم، با قدم استوار و با ذهن روشن، وارد هر میدانى بشویم..

نایب امام زمان، امام خامنه ای

کتاب الکترونیک شبهای پیشاور

کتاب الکترونیک شبهای پیشاور

پاسخهایی کوبنده به بسیاری از شبهات اهل سنت

از جمله پاسخ به سوالاتی در مورد : سکوت امیرالمومنین(ع) ، فدک ، تجمیع نماز ،

دست بسته نخواندن نماز ، علم غیب معصومین(ع) ، چرایی سجده بر تربت و ده ها سوال دیگر

 

مطالب مرتبط