زخم بسیار خورده ای، انقلاب من

خدا یک تار و یک تور و یک تیر دارد، با تار و تور و تیر خود آدم ها را جذب می کند.
تار خدا قرآن است.نغمه های قرآن آسمانی است خیلی ها از این طریق جذب می شوند.
خیلی ها را با تور جذب خودش می کند، مثل مراسم اعتکاف و مراسم ماه رمضان و شب قدر.
تیر خدا همان بارهای مشکلات است، غالب آدمها را از این طریق جذب خودش می کند اولیای خدا برای مشکلات لحظه شماری می کردند.

حاج محمد اسماعیل دولابی

زخم بسیار خورده ای، انقلاب من

امام خمینی و انقلاب اسلامی

زخم بسیار خورده ای انقلاب من و در اوج اقتدار مظلومی..خدا ما را از آنانکه بر زخم هایت می افزایند قرار ندهد..خدا دل شکسته مان را به اقدام به اصلاح امور هدایت کند با دل و زبان و دستهایمان، از همین جا که ایستاده ایم..

 

 

"یک ستاره که بر زمین جا مانده است" نویسنده ی وبلاگ "بهترین و جالب ترین مطالب" در آخرین نوشته ی خود، نوشته ای  با عنوان "زخم بسیار خورده ای، انقلاب من " را منتشر نمود :

هزاران زخم به تنت زدند
یکی از آن سر دنیا با ترور و تحمیل جنگ و تحریم و کارشکنی و تفرقه افکنی و ...
یکی اینجا همزبان من، مخالف تو، همنوا با دشمن تو
یکی اینجا ظاهرش موافق تو، باطنش زالو
یکی ظاهرش مثل تو ، جان و مال داده در راه تو و حالا طلبکار از تو
یکی فریب خورده و فتنه زده

---
زخم بسیار خورده ای انقلاب من
و در اوج اقتدار مظلومی
خدا ما را از آنانکه بر زخم هایت می افزایند قرار ندهد
خدا دل شکسته مان را به اقدام به اصلاح امور هدایت کند با دل و زبان و دستهایمان، از همین جا که ایستاده ایم و نه از دور و نه بی تفاوت و نه شاکی و نه ساکت و نه آب در آسیاب ریز دشمن تو
22 بهمن فریادهایمان را مرهم بپذیر

تولدت مبارک انفجار نور در عصر ظلمت
تولدت مبارک منت بزرگ خدا بر مردم سرزمین من
تولد مبارک امید مستضعفین جهان
تولدت مبارک مایه ی بیداری اسلامی
خدا تو را به ظهور قائم آل محمد پیوند دهد و ما را تا آنروز شاکر قلبی و زبانی و عملی تو نگه دارد.
-------------------------------
قبلا نوشته ها در ستون: انقلاب اسلامی