زخم بسیار خورده ای، انقلاب من

یکی از اهم مراقبات این است که انسان واردات و صادرات دهانش را مواظب باشد.
آن لقمه نانی را که به دهان می گذارد، اگر از روی حساب نباشد هرزه خوار می شود و انسان هرزه خوار هرزه گو می گردد.
آن دهانی که وارداتش آلوده است صادراتش هم آلوده است.

علامه حسن زاده آملی

زخم بسیار خورده ای، انقلاب من

امام خمینی و انقلاب اسلامی

زخم بسیار خورده ای انقلاب من و در اوج اقتدار مظلومی..خدا ما را از آنانکه بر زخم هایت می افزایند قرار ندهد..خدا دل شکسته مان را به اقدام به اصلاح امور هدایت کند با دل و زبان و دستهایمان، از همین جا که ایستاده ایم..

 

 

"یک ستاره که بر زمین جا مانده است" نویسنده ی وبلاگ "بهترین و جالب ترین مطالب" در آخرین نوشته ی خود، نوشته ای  با عنوان "زخم بسیار خورده ای، انقلاب من " را منتشر نمود :

هزاران زخم به تنت زدند
یکی از آن سر دنیا با ترور و تحمیل جنگ و تحریم و کارشکنی و تفرقه افکنی و ...
یکی اینجا همزبان من، مخالف تو، همنوا با دشمن تو
یکی اینجا ظاهرش موافق تو، باطنش زالو
یکی ظاهرش مثل تو ، جان و مال داده در راه تو و حالا طلبکار از تو
یکی فریب خورده و فتنه زده

---
زخم بسیار خورده ای انقلاب من
و در اوج اقتدار مظلومی
خدا ما را از آنانکه بر زخم هایت می افزایند قرار ندهد
خدا دل شکسته مان را به اقدام به اصلاح امور هدایت کند با دل و زبان و دستهایمان، از همین جا که ایستاده ایم و نه از دور و نه بی تفاوت و نه شاکی و نه ساکت و نه آب در آسیاب ریز دشمن تو
22 بهمن فریادهایمان را مرهم بپذیر

تولدت مبارک انفجار نور در عصر ظلمت
تولدت مبارک منت بزرگ خدا بر مردم سرزمین من
تولد مبارک امید مستضعفین جهان
تولدت مبارک مایه ی بیداری اسلامی
خدا تو را به ظهور قائم آل محمد پیوند دهد و ما را تا آنروز شاکر قلبی و زبانی و عملی تو نگه دارد.
-------------------------------
قبلا نوشته ها در ستون: انقلاب اسلامی

نوشتن دیدگاه