شیعه ی علی نیستیم اگر...

شیعه ی علی نیستیم اگر...

مولا علی   علی در دنیای اسلام و متأسفانه در دنیای شیعه هم ، به درستی شناخته نشده و شخصیت والایش تحریف شده و هنوز هم گرفتار محبان غال و مبغضان قال است و اینهم نمودار شخصیت مظلوم علی است که  چهره ی آسمانیش در محاق جهل ها و جور هاست و ما شیعیانش هنوز به درستی نشناخته ایم و تا او را نشناسیم ، نتوانیم از او پیروی کنیم و تا پیرویش نکنیم ، شیعه ی او نیستیم و به سعادت و فلاحی که در انتظار آنیم ، نمی رسیم...

                                                                    

                                                                       خجسته باد نام خداوند، نیکوترین آفریدگاران

                                                                                            که تو را آفرید

                                                                              از تو در شگفت هم نمی توانم بود

                                                                  که دیدن بزرگیت را، چشم کوچک من بسنده نیست

 

به عقیده ی من ، فرزند ابی طالب اولین عربی بود که ملازمت و مجاورت روح کلی را برگزید و با آن دمساز و هم راز شب گردید. او نخستین عربی بود که دو لبش آهنگ ترانه روح کلی را به گوش مردمی منعکس ساخت که پیش از آن ان نغمه را نشنیده بودند. پس هر کس شیفته و دلداده ی او گشت ، شیفتگی و دلدادگی اش به رشته های فطرت بسه است. هرکس با او دشمنی نمود، از فرزندان جاهلیت است.

 

آیات فراوان در شأن علی آمده و گفتار کوتاه ما را گنجایش بیان آن نیست.علی جان پیامبر و گوشت و خون و استخوان اوست و نسبت به او به منزله ی هارون نسبت به موسی است  و هزاران سخن دیگر از پیامبر که در صدها کتاب تفسیر و حدیث آمده و می توان به تفاسیر مجمع البیان و برهان و المیزان و کتاب های صحاح و احقاق الحق و الغدیر و... مراجعه کرد.

 

ولی اسف این جاست که هنوز علی در دنیای اسلام ومتأسفانه در دنیای شیعه هم ، به درستی شناخته نشده و شخصیت والایش تحریف شده و هنوز هم گرفتار محبان غال و مبغضان قال است و اینهم نمودار شخصیت مظلوم علی است که هم چهره ی آسمانیش در محاق جهل ها و جور هاست و ما شیعیانش هنوز به درستی نشناخته ایم و تا او را نشناسیم ، نتوانیم از او پیروی کنیم و تا پیرویش نکنیم ، شیعه ی او نیستیم و به سعادت و فلاحی که در انتظار آنیم ، نمی رسیم.

 

گروهی از مسلمانان بی انصاف ، علی را در ردیف عثمان و سعد وقاص و عبدالرحمن بن عوف و خالدبن ولید و جزء عشره مبشره به حساب می آوردند در صورتی که چه نسبت خاک را با عالم پاک. علی آن مرد بزرگ معنوی کجا و این گروه اشرافی و تجاوزکار و منحرف کجا؟

قرن ها بر منبرها به علی دشنام دادند و ناسزا  گفتند و فرزندان و پیروان راستینش را کشتند  و به دار آویختند و به زندان افکندند، ولی او پاینده تر و روشن تر و انسان ساز تر و مقدس تر واعجاز گرتر و اعجاب انگیز تر باقی ماند.

 

گروهی هم برایش شخصیتی اساطیری و ذهنی ساختند و به عنوان دوستی ، داستان ها و شعر ها برایش پرداختند و به آسمانش فرستادند و از رهبری مردم زمین برکنارش داشتند و از دسترس پیروانش بیرون بردند و شیعیانی موهوم ساختند. ذلیل و بیچاره و جاهل  که برای علی نه تنها افتخاری نیافریدند ، بلکه درد ها و اندوه ها به بار آوردند.

 

شاعران از چشم و ابرویش سخن گفتند و از قد و بالایش و سیاهی مویش و سفیدی رخسارش و هزاران تغزل و تشبیب و این شعر ها به دست درویش ها افتاد و وسیله ی تکدی ومفتخواری و دریوزگی وبیکارگی و موجب شرمساری علی.

 

نقاشان او را در کنار گنبد و بارگاهی زرین نشانیدند ودو تا شیر در کنارش خوابانیدند  وشمشیری دو سر روی زانوی او نهادند ، یعنی علی فقط اهل کشتار است و جنگ و بعد مسیحیان هم از آن عکس ها کپیه گرفتند و قیافه ای زشت و بی رحم به او دادند و کلاه خود وزره و شمشیری به او بستند تا بگویند، اسلام دین آدم کشی و قساوت است و این هم امام مسلمانان است.

 

برخی صوفیان و گروهی عارف نما ، به نام او هو حق علی گفتند و از خدایش بالاتر شمردند و دنبال هزاران فجایع رفتند و ناد علی خواندند و نماز نخواندند و باز همان رسوم مسیحی و برهمائی را زنده کردند و توحید اسلامی را که علی  خودش قربانی آن بود، لکه دار کردند و از مسجد به خانقاه رفتند و با اوهام دست به گریبان شدند.

 

برخی روضه خوان ها ی بی سواد هم روی منبر رفتند و به عوض خواندن آیات قرآن و حدیث پیامبر و خطب نهج البلاغه ، شعر خواندند و قصه گفتند و علی را به عوض رهبری در محیط زندگی فقط دادرس شب اول قبر و سر پل صراط معرفی کردند و هر گونه گناهی را با وجود داشتن ولایت علی ، ناچیز شمردند و شفاعت را وارونه جلوه دادند و مردم بیسواد را به گناهکاری گستاخ  کردند و علی را به عنوان ان که بالا ببرند ، از مقامش پائین آوردند و با داستانسراییهای دروغ و بیهوده ، شیعه را گروهی خرافاتی و اوهام پرست ، معرفی کردند و بهانه به دست دشمنان دادند که بگویند ، شیعه ها مشرکند و مهدورالدم و احمد امین ها و موسی جاراله ها و فرید وجدی ها وشهرستانی ها و ... تهمت ها به شیعه زدند و جنجالها به راه انداختند  که اگر مصلحانی چون سید شرف الدین ها و علامه امینی ها و کاشف الغطاها نبودند، معلوم نبود که چه سرنوشت شومی  به سراغ مکتب تشیع می امد.

 

و ما می گوییم چه بهتر است که علی را از زبان و عمل وسیره و اخلاق و عبادت خودش بشناسیم و بشناسانیم و مکتب والای تشیع را که خونبهای علی و فرزندان والا و شیعیان فداکار و راستین اوست ، احیا کنیم.

  

                                                                                              الله اکبر

                                                                      آیا خدا نیز در تو به شگفتی در نمی نگرد؟

                                                                                 فتبــارک الله، تبـــارک الله

                                                                              تبـــارک الله احسن الخـــالقین

                                                                                   خجسته باد نام خداوند

                                                                             که نیکـــــوترین آفریدگاران است

                                                                                             و نام تو

                                                                                 که نیکـــوترین آفریدگانی

 

برگرفته از: کتاب شگفتیهای نهج البلاغه ( جرج جرداق )

مطالب مرتبط