ماه شوال

برای جلوگیری از شر نفس و شیطان ،دوام بر وضو را سفارش می فرمودند و شیخ ما می گفتند:[وضوبه منزله لباس جندی است]

امام خمینی ره

ترکیب بند زیبا "دختر موسی"|علی اکبر لطیفیان

حضرت معصومه

بشكند گر سر عشاق فداي سر تو/همه ي ما به فداي نخي از معجر تو.
ما گداييم همه وقت نظر داشتنت/خاك پاييم همه وقت گذر داشتنت.
آمدي مردم ايران به نوايي برسند/ورنه جز اينكه بهانه ست سفر داشتنت ..

مطالعه بیشتر...