دانلود کتاب "اعترافـــات غلامـــان"

انسان نباید از اینکه خداوند عیوب او را پوشانده مغرور شود و خیال کند که همیشه بدیهای او مستور می ماند.چه بسا خداوند در همین دنیا آنها را فاش کند و اگر در این دنیا هم با لطف و احسان خود فاش نکرد در قیامت (روزی که باطن افراد ظاهر می شود) آشکار کند. لذا ائمه (علیهم السلام) همانطور که در دعای شعبانیه نقل شده از خدا می خواستند که: "الهی لا تفضحنی یوم القیامه علی روس الاشهاد" .و چه بسا افرادی که در اثر نعم الهی گرفتار استدراج می شوند ، "و سنستدرجهم من حیث لا یعلمون". پس نباید ما بخاطر تمجیدهای مردم و ستر الهی و اعطای نعم او از قضاوت صحیح در مورد خود غفلت نماییم.

نایب امام زمان، امام خامنه ای

دانلود کتاب "اعترافـــات غلامـــان"

اعترافات غلامان

ما سي غلاميم كه آن چه را درآن سه سال بر ما رفت مرور مي كنيم آن را به خود باز مي گوييم تا در يابيم شقي هستيم ياآمرزيده .مي خواهيم در يا بيم دستمان به خون فرزند رسول خدا آلوده است يا خير،هركدام از ما آنچه را ديده به ديگران باز مي گويد .شما هم بشنويد و برما قضاوت كنيد..

«بسم الله الرحمن الرحیم»

كتاب "اعترافات غلامان" از زبان غلامان جنگي بني عباس و مامون روايت مي شود .حكايت آوردن امام رضا(ع)از مدينه به مرو است.هر بخش از نگاه يك غلام روايت مي شود غلامي كه سركرده غلاماني ست كه امام را از مدينه به مرو مي آورند .همچنين غلام كاتب دارالحكومه،غلامي كه شب و روز در خواب و بيداري مراقب امام است و ...همه از زاويه ديد خود به روايت ماجرا مي پردازند به تكميل پازلي كه قرار است به فاجعه اي دردناك منجر شود.
 
شهادت امام رضا(ع).روايت آنها بازگو كننده و نشان دهنده روش ستمگرانه و مزورانه حكام عباسي و بخصوص مامون است كه بر هيچ يك از اطرافيانش رحم نمي كند و با سياستي شيطاني پس از بهره برداري سياسي و كاري از ايشان به جهت اطلاعشان از رفتارش آنها را نابود مي كند .او حتي بر وزير ايراني اش سهل هم رحم نمي كند و براي راضي نمودن دستگاه خلافت عباسي وبراي آنكه توطئه اش مخفي بماند غلام را هم به هلاكت مي رساند .ظلم و جور و سياست هاي تزوير گرانه حكام و ماموران خلافتي در ارتباط با مردم و غلامان و بالاخص خاندان عصمت و طهارت به خوبي نشان داده شده .وضعيت زندگي و عشق مردم به امام و تاثير عاطفي ايشان بر مردم و نفوذشان ميان آنها و ترس خليفه از اين قدرت نفوذ به خوبي نمايانده شده.
 
 حكايت سفر امام و اتفاقاتي كه مي افتد از نگاه غلامي جنگي كه در ارتباط نزديك با دستگاه خلفاست و خود در جنگ قدرت ميان آنها زخمي سخت خورده مي شنويم .كتاب روايت برهه اي از تاريخ است كه داراي اهميت فراواني ست .به چراهاي بسيار پاسخ مي دهد و فرازهاي تاريخي را بازگو مي كند كه تعيين كننده بوده اند .مسير تاريخ را تغيير داده اند و به شهادت امامي انجاميده اند كه اينك مرقد مطهرشان مامن وپناه بسياري از دلشكستگان و حاجتمندان و آرزوي دوستدارانش است .
 
 داستان نزول باران ،شيران پرده ،ورود امام به نيشابور كه از اهميت فراواني برخوردار است –بخشهايي از كتاب را به خود اختصاص داده است.و در نهايت شهادت غمبار امام به فرمان مامون و توسط يكي از غلامان و ارتباط آن با كودكي او و حكايت سوزني كه وسيله بازي او در كودكي و رنجانيدن و آزار ديگران بوده –فصل پاياني كتاب را تشكيل مي دهد .غلام باهمان سوزني كه مي تواند به عنوان يك سميل و نماد مطرح شود به قتل مي رسد.
 
 داستان كاملا كشش وجاذبه لازم را براي ادامه و خواندن دارد و چون آغازش كني آن را زمين نمي گذاري گرچه تمام آن وقايع را هم بداني .نكته زيبا همين جاست در عين دانستن چون روايت زيباست مي خواهي ادامه بدهي .داستان براي گروه هاي سني هم مناسب است.
 
 زبان كار روان است .در بعضي قسمت ها تكرار بعضي صحنه ها و نمادها مثل پرواز كبوتران به نوعي تكرار مي رسد .
 
 صفحه آرايي و فونت كار مناسب است و در عين متفاوت بودن همراه با رنگ قهوه اي كه شايد به زمان و تاريخ اشاره داشته باشدو نيزجنس صفحات و فصل بندي كار به زيبايي آن كمك مي كندو خواننده را در خواندن كتاب و تاثير پذيري بيشتر ياري مي رساند
 
 اعترافات غلامان مجموعه اپيزودهايي ست كه همراه با تخيل و توصيف هاي دلكش نويسنده پرداخته شده يا پرده اي از تاريخ را مقابل نگاهمان بياويزد كه تمام مظلوميت و معصوميت را مقابل تمام ظلم نشان بدهدآنگونه كه تماشاگر تاريخ خود گواهي بدهد بر حقيقت تاريخ و حضور همواره امام در دلها !

برای دانلود این کتاب ارزشمند میتوانید از لینک زیر بهره جویید.

لینکهای دانلود