از اصفهان ضريح برايت بياورم ...

آنقدر که این انسان، این حیوان دو پا، در عالم فتنه و فساد می کند هیچ موجود دیگری نمی کند. و آنقدری که این حیوان دو پا محتاج تربیت است هیچ حیوانی محتاج نیست.

امام خمینی ره

از اصفهان ضريح برايت بياورم ...

امام حسن مجتبی

سنگ نگين اگر بتراشم براي تو / بايد كه از جگر بتراشم براي تو

طوف سرت به شيوه ي حجاج جايز است / پس واجب است سر بتراشم براي تو...

شعر زیبایی از محمد سهرابی درباره امام حسن مجتبی (ع)

 

سنگ نگين اگر بتراشم براي تو ** بايد كه از جگر بتراشم براي تو

طوف سرت به شيوه ي حجاج جايز است ** پس واجب است سر بتراشم براي تو

اكنون كه در ملائكه كس فُطرُست نشد ** من حاضرم كه پر بتراشم براي تو

باشد كه من به سوي تو آزاد رو كنم ** از چوب سرو در بتراشم براي تو

از اصفهان ضريح برايت بياورم ** يك گنبد از هنر بتراشم براي تو

صد فرش دستباف برايت بگسترم ** گلهاي سرخ و تر بتراشم براي تو

بر مرقد تو لاله ي عباسي آورم ** فانوسي از قمر بتراشم براي تو

از والدين ، خادم درگه بسازمت ** قرباني از پسر بتراشم براي تو

چون محتشم كه شعر براي حسين گفت ** من شعر بر حجر بتراشم براي تو

اي كشته ي محبت تو حضرت حسين ** پيداست در جلال تو كيفيت حسين

كس ناز چشمهات چو زينب نميكشد ** درد شبانه ات به جز شب نميكشد

فرصت نشد شرار جگر تا جبين رسد ** بيماري سريع تو بر لب نميكشد

روزي كشيد ناز و دگر روز ، جانماز ** ناز تو را مدينه مرتب نميكشد

هر چند رنگ خون شده آن كام نازنين ** كس چوبدست خويش بر آن لب نميكشد

زهري كه خورده اي چو به خورشيد اثر كند ** كارش ز صبح تا به سر شب نميكشد

 

محمد سهرابي

مطالب مرتبط