از اصفهان ضريح برايت بياورم ...

 الهی ! از من آهی و از تو نگاهی. الهی! عمری آه در بساط نداشتم و اینک جز آه در بساط ندارم. الهی! غبطه ملایکه ای را می خورم  که جز سجود نمی دانند، کاش حسن از ازل تا ابد در یک سجده بود. الهی ! تا کی عبدالهوی باشم ،به عزت تو عبدالهو شدم.

علامه حسن زاده آملی

از اصفهان ضريح برايت بياورم ...

امام حسن مجتبی

سنگ نگين اگر بتراشم براي تو / بايد كه از جگر بتراشم براي تو

طوف سرت به شيوه ي حجاج جايز است / پس واجب است سر بتراشم براي تو...

شعر زیبایی از محمد سهرابی درباره امام حسن مجتبی (ع)

 

سنگ نگين اگر بتراشم براي تو ** بايد كه از جگر بتراشم براي تو

طوف سرت به شيوه ي حجاج جايز است ** پس واجب است سر بتراشم براي تو

اكنون كه در ملائكه كس فُطرُست نشد ** من حاضرم كه پر بتراشم براي تو

باشد كه من به سوي تو آزاد رو كنم ** از چوب سرو در بتراشم براي تو

از اصفهان ضريح برايت بياورم ** يك گنبد از هنر بتراشم براي تو

صد فرش دستباف برايت بگسترم ** گلهاي سرخ و تر بتراشم براي تو

بر مرقد تو لاله ي عباسي آورم ** فانوسي از قمر بتراشم براي تو

از والدين ، خادم درگه بسازمت ** قرباني از پسر بتراشم براي تو

چون محتشم كه شعر براي حسين گفت ** من شعر بر حجر بتراشم براي تو

اي كشته ي محبت تو حضرت حسين ** پيداست در جلال تو كيفيت حسين

كس ناز چشمهات چو زينب نميكشد ** درد شبانه ات به جز شب نميكشد

فرصت نشد شرار جگر تا جبين رسد ** بيماري سريع تو بر لب نميكشد

روزي كشيد ناز و دگر روز ، جانماز ** ناز تو را مدينه مرتب نميكشد

هر چند رنگ خون شده آن كام نازنين ** كس چوبدست خويش بر آن لب نميكشد

زهري كه خورده اي چو به خورشيد اثر كند ** كارش ز صبح تا به سر شب نميكشد

 

محمد سهرابي

مطالب مرتبط