دانلود کتاب " مبانی معرفتی مهدویت "

معنای فروردین و سال نو آن است كه زمین كه هر شبانه روز یكبار به دور خود می چرخد و شبانه روز تولید می كند در طول سال هم یكبار به دور آفتاب می گردد و سال تازه می شود. و اگر ما هم شمس حقیقی داشته باشیم و به دور آن یكبار می گشتیم سال ما نو می شد.كسی كه سنش 50 سال است یعنی 50 بار زمین به دور آفتاب گشت و او 50 ساله شد و اگر این شخص در طول این 50 سال ،50قدم برنداشته باشد همان كودك 50 ساله است.

آیت الله جوادی آملی

دانلود کتاب " مبانی معرفتی مهدویت "

مبانی معرفتی مهدویت pdf

 وجود مقدس حضرت حجت آن چنان پر رمز و راز است كه هرگز نمي توان در شناخت او به يك منظر بسنده كرد، هزاران نگاه نياز است تا شمه اي از آن حقيقتِ  « واسطة  فيض بين ارض و سما ء » را بتوان نگريست و به مقام افتخار آمیز شناخت حجت خدا وارد گشت..

 

 

در اين كتاب كه اولين كتاب از سلسله بحث هاي استاد طاهرزاده دررابطه بامباحث مهدويت است مباحث زير آمده است:
١- امام زمان ، قلب عالَم هستي؛ در اين بحث سعي شده خوانندة  محترم تصور صحيحي از وجود مقام آن حضرت در هستي، به دست آورد.
٢- نحوة حضور حضرت حجت در هستي؛ در اين بحث خوانندة محترم متوجه دلايل عقلي وجود حضرت حجت و نحوة حضور آن حضرت در هستي مي شود.
٣- نحوة ظهور حضرت حجت ؛ در اين بحث علاوه بر توجه به دليلي عقلي ديگر بر وجود حضرت حجت به معني ظهور توجه شده است. 
٤- مقام و تأثير حضرت حجت ؛ در اين بحث نقش و حضور فعال حضرت در زمان غيبت مورد بررسي قرار گرفته است.
٥- امام  زمان ، مرشد سالكان حقيقي؛ در اين بحث مقا م ولايي حضرت مد نظر قرار گرفته و اين كه شناخت امام خود به خود يك نحوه سلوك و سير به سوي حقايق عالم غيب را به همراه دارد.  

لينکهاي دانلود