اختلاف ‌نظر ادیان در هویت رهبر موعود الهی

موت را که بپذیری، همه ی غم و غصه ها می رود و بی اثر می شود.
وقتی با حضرت عزرائیل رفیق شوی، غصه هایت کم می شود.
آمادگی موت خوب است، نه زود مردن. بعد از این آمادگی،
عمر دنیا بسیار پرارزش خواهد بود.
ذکر موت، دنیا را در نظر کوچک می کند و آخرت را بزرگ..

 حاج محمد اسماعيل دولابي

اختلاف ‌نظر ادیان در هویت رهبر موعود الهی

مسلمانان، مسیحیان و یهود در هویت رهبر موعود الهی و در هویت شخصی كه خدای متعال به دست وی، رخداد بزرگی را كه انتظار می رود، به اجرا می گذارد، اختلاف نظر است. مسلمانان، یهودیان و مسیحیان نظر گوناگونی در امتی كه رهبر بزرگ الهی، از آن است و شریعت الهی كه بدان عمل می كند، دارند . همگی مسلمانان معتقدند وی از ذریه ی اسماعیل و از فرزندان محمد (ص) خاتم انبیا و ز نوادگان فاطمه (س) دختر پیامبر است و امت این رهبر[موعود، امت محمد (ص) و آیینش، شریعت محمد (ص)...

مسلمانان، یهودیان و مسیحیان نظر گوناگونی در امتی كه رهبر بزرگ الهی، از آن است و شریعت الهی كه بدان عمل می كند، دارند .
همگی مسلمانان معتقدند وی از ذریه ی اسماعیل و از فرزندان محمد (ص) خاتم انبیا و از نوادگان فاطمه (س) دختر پیامبر است و امت این رهبر[موعود، امت محمد (ص) و آیینش، شریعت محمد (ص) است.
مسلمانان در این باره به احادیث معتبر از پیامبر اعظم (ص) رجوع می‌كنند. به عنوان نمونه ابی داود و ابن ماجه و ابن حنبل و طبرانی از قول پیامبر روایت كرده‌اند كه فرمود: «اگر از دهر (دنیا) جز یك روز باقی نمانده باشد، خداوند مردی از اهل بیتم را بر می‌انگیزاند كه زمین را چنان كه پر از ستم شده است ، پر از عدل و داد خواهد كرد.»
همچنین شیعیان به حدیث دیگری از پیامبر (ص) در این خصوص استناد می‌كنند كه فرمود: «مهدی از عترت من، از فرزندان فاطمه است».
اما یهود و مسیحیان معتقدند كه وی از ذریه اسحاق، از فرزندان یعقوب و از نوادگان داود است. همچنین مسیحیان نیز می‌گویند: این رهبر موعود اسراییلی، مسیح، عیسی بن مریم است كه به دست یهود كشته شد. خدای متعال، وی را زنده كرد و از میان مردگان برانگیزاند و به آسمانش برد و در آخر دنیا، وی را می فرستد تا توسط وی، وعده‌اش را تحقق بخشد.
اختلاف یهودیان با مسلمانان و مسیحیان البته در زنده بودن یا نبودن منجی آخرالزمان نیز هست. آنها معتقدند كه رهبر و موعود مژده داده شده، هنوز زاده نشده است.
در كتب عهد عتیق، آیه 20 اصحاح، سوره 17، سفر تكوین (پیدایش) به وعده خدای متعال به اسماعیل اشاره دارد: «ای اسماعیل! سخنت را درباره ی وی (رهبر موعود) شنیدم. منم آن كه مباركش می گردانم و رشدش می‌دهم و توانش را بسیار بسیار می‌كنم و دوازده رهبر می‌زاید و امت عظیمی قرارش می‌دهم».
«حنان ایل» مفسر یهودی در حاشیه‌ای بر این آیه می‌گوید: از پیش‌گویی این آیه، 2337 سال گذشت تا عرب (سلاله اسماعیل) با ظهور اسلام در سال 624 میلادی، امتی عظیم شوند. در این مدت، اسماعیل مشتاقانه منتظر بود وعده الهی حقق شود و عرب بر عالم چیره شوند. ولی ما كه ذریه اسحاق هستیم، تحقق وعده الهی كه به ما داده شده بود، به سبب گناهانمان، به تأخیر افتاد، اما حتما وعده الهی، در آینده محقق خواهد شد. پس نباید نومید شویم.
همچنین در سفر اشعیا 111 آمده است: «از تنه «یسی» شكوفه می‌روید و از ریشه‌اش، شاخه سبز می‌شود. روح پروردگار، روح حكمت و هوشمندی، روح مشورت و توان، روح معرفت و ترس از پروردگار، بر «یسی» مستقر می‌شود و شادی‌اش در تقوای پروردگار خواهد بود. به آنچه چشمانش می‌بیند، قضاوت نخواهد كرد و به آنچه گوش‌هایش می‌شنود، حكم نخواهد كرد. برای مسكینان، به عدل قضاوت می‌كند و برای بینوایان زمین، به انصاف حكم می‌كنند. با دهان و زبانش، زمین را مجازات خواهد كرد و به نفسی كه از میان لبانش بیرون می شود، منافق را می‌میراند. او لباس نیكی می‌پوشد و كمربند امانت‌داری می‌بندد. در نتیجه و در پرتو حكومت عادلانه‌اش، گرگ با میش خواهد زیست و پلنگ در كنار بره خواهد نشست و گوساله و شیر درنده همدم خواهند شد و همه حیوانات با هم چرا خواهند كرد و بچه خردسالی، همگی را خواهد راند. گاو و خرس با هم به مرتع خواهند رفت و كره‌هاشان كنار هم خواهند بود. شیر درنده مثل گاو، علف خواهد خورد و كودك شیرخواره در امنیت كنار لانه ماربازی خواهد كرد و بچه خردسال، دستش را داخل لانه افعی می‌كند و بدو آسیبی نمی‌رسد. در هر كوه قدسی، آدمیان اذیت نمی‌شوند و بدی نخواهند كرد؛ زیرا زمین، از معرفت پروردگار پر خواهد شد، چنانكه دریا از آب پر است. در آن روز، اصل و نسب «یسی» پرچم‌دار هدایت امت خواهد بود و همگی مردم، زیر پرچم وی خواهند آمد و بدو نظر خواهند داشت و جایگاه «یسی» رفیع خواهد شد.»
آیا رهبر موعود از فرزندان اسحاق یا اسماعیل است؟ تفصیل سخن در اختلاف مسلمانان و مسیحیان و یهود، با تحقیق در این مسأله ممكن است: پیامبری كه امی‌ها (مردم یا اهالی ام‌القری كه همان مكه است) منتظر اویند، عیسی (ع) است یا محمد (ص)؟ وارث ابدی امامت ابراهیم (ع) كیست؟ آیا اسماعیل و ذریه برگزیده وی هستند یا اسحاق و فرزندان برگزیده او؟ و رهبر الهی كه بی آنكه گناهی كرده باشد، كشته می‌شود و كشتن وی سبب هدایت بسیاری خواهد شد، كیست؟ چنان كه كشته شدن وی سبب حفظ و نشر دین می‌شود و نسلی از ذریه او، روزگار درازی خواهند زیست و آینده روشن تاریخ بشریت، به دست آنان محقق خواهد شد.
علمای مسلمان و بسیاری از علمای یهودی و مسیحی، درباره «رهبر موعود از نسل كیست» و «پیامبر آخرالزمان كیست» بحث كرده و پیروی خود از پیامبر و اهل بیتش را اعلام كرده‌اند.
درباره «كشته شدن رهبر موعود»، مسیحیان پیرو «پولس» به تفسیر متونی پرداخته‌اند كه از مرد دردها و رنج‌ها سخن می‌گوید و چنانكه قوچ ذبح می‌شود، كشته خواهد شد. اینان معتقدند وی عیسی بن مریم است؛ اما تطبیق متون، متناسب با او نیست. زیرا عیسی، ذریه و نسلی نداشت كه روزگار دراز یا كوتاهی زندگی كنند.

منبع : سایت وعده صادق