صاحب الزمان عج / ویژه یاران آخرالزمانی امام زمان حضرت مهدی عج

ای عزیز علاج در این است که انسان که می خواهد علمش الهی باشد وارد هر علمی که شد مجاهده کند و با هر ریاضت و جدیتی شده قصد خود را تخلیص کند.
سرمایه نجات و سرچشمه فیوضات تخلیص نیت ونیت خالص است... در حدیث وارد است که کسی که اخلاص ورزد از برای خدا چهل صباح جاری گردد چشمه های حکمت از قلبش به زبانش.
پس ای عزیز در کارهای خود دقیق شو و از نفس خود در هر عمل حساب بکش و او را در برابر هر پیش آمدی استنطاق کن که آیا اقدامش در خیرات و امور شریفه برای چیست؟

امام خمینی ره

نجات حرمین شریفین از دست آل سعود
نجات حرمین شریفین از دست آل سعود  متولی سرزمین وحی باید مردان با تقوا باشند، نه آل سعود. اینها کسانی هستند که اجداد آنان کعبه را بتخانه و آنجا را شرابخانه کرده بودند و کلیدداری کعبه را در مجلس قمار...
همسری به سبک فاطمی

یکی از عواملی که باعث ایجاد آرامش در محیط خانواده می شود مقوله حیا و عفت می باشد....

راست کننده میل های کج ..

اكثراً ما به خوبي‌ها دانا هستيم اما داراي خوبي‌ها نيستيم. همه مي‌دانيم که خدا...

من شارلی نیستم ..

ﻣﻦ کودک بی پناه ﻏﺰﻩ ام،من اشکهای مادران فلسطین در کنار پیکر فرزندم،ﻣﻦ ﺯﺧﻢ...

خانه ای مخصوص امام زمان (عج)

اگر حضور امام زمان در خانه ای خوب احساس شود و سرپرست خانواده با درک واقع بینانه از...